HYRESVILLKOR

HYRESVILLKOR

1. Hyrestiden räknas från den dag då hyrestagaren avhämtar personliften tills personliften återlämnas. Om personliften hyrs för en längre tid men inte används under någon dag skall hyrestagaren returnera personliftens nyckel till Ab V-Lift Oy.

 


2. Hyrestagaren skall själv avhämta och returnera personliften om inget annat avtalats.

 


3. Hyrestagaren är personligen ansvarig för på personliften eller annan egendom. Uppkomna skador till följd av ovarsamhet, oförsiktighet, brott eller någon annan orsak som inte kan anses vara normal användning. Personliften skall vid returneringen vara städad och i samma skick som när den avhämtades.

 


4. Hyrestagaren skall själv införskaffa nödvändiga skarvsladdar, bränsle och annan utrustning om inget annat överenskommits.

 


5. Hyrestagaren är personligen ansvarig för skador på personliften, människor och andra trafikskador, som uppkommit under transport, i trafiken eller på arbetsplatsen.

 


6. Ab V-lift Oy är inte ansvarig för person- eller egendomsskador som uppkommit under användningen av personliften. Användningen sker på egen risk och på eget ansvar.

 


7. Ab V-lift Oy ansvarar för service och reparation av personliftarna och därtill hörande kostnader för fel som kan anses ha uppkommit till följd av normal användning eller slitage. Hyrestagaren ersätts inte för utebliven inkomst som uppkommit till följd av fel på personliften.

 


8. Om hyrestagaren inte betalar räkningen, bryter mot detta avtal eller på annat sätt uppträder olämpligt, har Ab V-Lift Oy rätt att genast bryta detta avtal och hämta personliften utan att meddela hyrestagaren.

1. Hyrestiden räknas från den dag då hyrestagaren avhämtar personliften tills personliften återlämnas. Om personliften hyrs för en längre tid men inte används under någon dag skall hyrestagaren returnera personliftens nyckel till Ab V-Lift Oy.

 


2. Hyrestagaren skall själv avhämta och returnera personliften om inget annat avtalats.

 


3. Hyrestagaren är personligen ansvarig för på personliften eller annan egendom. Uppkomna skador till följd av ovarsamhet, oförsiktighet, brott eller någon annan orsak som inte kan anses vara normal användning. Personliften skall vid returneringen vara städad och i samma skick som när den avhämtades.

 


4. Hyrestagaren skall själv införskaffa nödvändiga skarvsladdar, bränsle och annan utrustning om inget annat överenskommits.

 


5. Hyrestagaren är personligen ansvarig för skador på personliften, människor och andra trafikskador, som uppkommit under transport, i trafiken eller på arbetsplatsen.

 


6. Ab V-lift Oy är inte ansvarig för person- eller egendomsskador som uppkommit under användningen av personliften. Användningen sker på egen risk och på eget ansvar.

 


7. Ab V-lift Oy ansvarar för service och reparation av personliftarna och därtill hörande kostnader för fel som kan anses ha uppkommit till följd av normal användning eller slitage. Hyrestagaren ersätts inte för utebliven inkomst som uppkommit till följd av fel på personliften.


8. Om hyrestagaren inte betalar räkningen, bryter mot detta avtal eller på annat sätt uppträder olämpligt, har Ab V-Lift Oy rätt att genast bryta detta avtal och hämta personliften utan att meddela hyrestagaren.